[ zamknij ]

Echosonda HD-MAX

 • Opis
 • Opis szczegółowy
 • Dane techniczne
 • Galeria
 • Ulotka do pobrania
 • Wideo

HD-MAX to najnowocześniejsza dwuczęstotliwościowa echosonda Hi-Target (lidera rozwiązań geoprzestrzennych i echolokacyjnych na świecie), które doskonale sprawdza się na śródlądowych drogach wodnych, jeziorach, wyrobiskach jak i na morzu.
Zintegrowana z komputerem PC, odpornym na upadki/wodę/kurz 17" monitorem i oprogramowaniem echosonda HD-MAX jest niezwykle mobilna (łódź/biuro/samochód), lekka, a jednocześnie bardzo dokładna. Dzięki temu nie musisz kupować niczego więcej, aby zrealizować każdy projekt batymetryczny. 

Wykorzystująć HD-MAX możesz zrealizować cały proces prac batymetrycznych i pogłębiarskich:
 1. przygotowawcze i planowanie harmonogramu prac wodnych, import dxf i rysowanie obiektów wodnych, dopasowanie parametrów pomiarowych
 2. nadzorowanie w trybie rzeczywistym prac wodnych, nawigowanie wg. tras/dxf/lini równoległych itp, tyczenie, powrót do miejsc poprzednich pomiarów np. po sztormie, alarmy głębokości i analizowanie echogramów na bieżąco (minimalizacja błędów i ograniczanie kosztownych delegacji)
 3. postprocessing danych bezpośrednio w komputerze HD-MAX (oprogramowanie HI-MAX) zmierzających do stworzenia jeszcze w terenie mapy batymetrycznej lub exportu danych do np. HyPac, Autocad, ArcGIS itp (ograniczenie błędów, modyfikacje harmonogramów, decyzje biznesowe)

System HD-MAX to urządzenie All-in-one:

1/ odporny na warunki terenowe komputer PC z wyświetlaczem 17"

2/ dwuczęstotliwościowy przetwornik oraz

3/ oprogramowanie HI-MAX (planowanie, zbieranie i analizowanie danych, postprocessing) więc nie musimy już niczego dokupować np. oprogramowania czy laptopa rugged na łódkę.

 

Jej wyjątkową zaletą jest łatwość obsługi oraz wszechstronność zastosowania na każdego rodzaju łodzi (od pontonu, łódki płaskodenne czy większe łodzie motorowe).

 

Unikalne korzyści profesjonalnych echosond HI-TARGET/zestawów batymetrycznych GNSS vs. echosondy amatorskie:
 1. All-in-one - oszczędność czasu i efektywność realizacji zadań, poprzez pełne zintegrowanie danych  w jednym urządzeniu  (integracja danych : echosonda, GPS, dane mapowe, nawigacja, próbkowanie i analiza echogramów)
 2. elastyczny widok pomiarowy na jednym ekranie - dla nawigatora, sternika czy specjalisty ds. batymetrii  (pozycje XYZ, praca na układach 2000, wgs85, 1992, azymut/kurs, praca na geoidach Kronsztad 86, Amsterdam 2007)
 3. natychmiastowa ocena stanu dna poprzez ocenę echogramu online (wymagane ponowny pomiar, zagęszczenie pomiarów, powtórka) - Dane X,Y,Z online i oszczędność czasu oraz pieniędzy na powtórne powroty (delegacje)
 4. pełna integracja danych z echosondy i GPS RTK w tym samym czasie (nie musimy łączyć osobnych danych z echosondy i osobnych z GPS - unikamy błędów i dodatkowych kosztów pracy)
 5. minimalizacja kosztów, dzięki jednoosobowej obsłudze urządzenia
 6. dopasowanie trybów pracy przetwornika (Auto lub manual - 3 parametry) celem uzyskania najwiarygodniejszego echogramu dna twardego (nie roślin przybrzeżnych pokrytych osadem)
 7. wysoka dokładność urządzeń +/-1cm, a tym samym wiarygodne pomiary i analizy danych w systemach ArcGIS/Quantum GIS np. scenariusze wystąpienia zagrożeń powodziowych przy uszkodzeniu wałów, plany inwestycji, jakość wykonanych prac
 8. bezpieczeństwo Twojej pracy – urządzenia nie wymagają Twojej ingerencji w czasie wykonywania pomiarów, a odczyty z odbiornika GPS/GNSS oraz echosondy możesz śledzić na bieżąco, Alerty informują o płyciznach, braku RTK FIX itp
 9. próbkowanie i modyfikacja echogramu (automatyczna wg. predefiniowanych filtrów i skali dopasowania, ręczna)
 10. pełny postprocessing danych wraz z wykonaniem map batymetrycznych jeszcze na łodzi
 11. możliwość projektowania postępu prac, obiektów (szeroki zakres formatów importu/exporty danych), informacje o wysokości wody na wodowskazach
 12. możliwości podłączenia sonarów bocznych, kompensatorów fal, dodatkowych anten GNSS itp
 13. wysoka dokładność pomiarów przy brzegach, przy wodnej roślinności czy elementach przydennych gdzie identyfikacja dna ma znaczenia (dno czy muł?)
 14. Szybka i jednoznaczna integracja na jednostce pływającej
 15. 17" Komputer pokładowy zintegrowany z echosondą i GPS RTK (możliwość pracy zintegrowanego systemu jak i osobno np. dokładne wskazania działek, miejsc naruszeń, pozycjonowanie przy pozwoleniach wodno-prawnych, pomiary obiektów hydrotechnicznych )
 16. łatwy export danych w różnych formatach (np. wysokości dna w układzie 2000 i w oparciu o geoidę, głębokość dna od lustra wody)
 17. wdrożenie technologii i szkolenie personelu przez specjalistów APOGEO

Wszechstronne zastosowanie Systemów Inżynierii Wodnej GNSS Hi-Target:
 1. badanie kształtu dna zbiornika wodnego
 2. nawigacja jednostek pływających po wcześniej zaprojektowanych profilach
 3. zbieranie danych do obliczeń objętości mas wodnych (piasek, żwir)
 4. prowadzenie szczegółowych badań i pomiarów podczas podwodnych prac budowlanych lub pogłębiarskich
 5. tworzenie map batymetrycznych naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych
 6. pomiary: inżynierskie, przekrojów na ciekach, dna jezior, linii brzegowej, wysokościowe na profilach kontrolnych plaż i wydm wybrzeży
 7. zbieranie danych do regulacji cieków wodnych, czy eksploatacji kopalin
 8. wszelkie pomiary pod lustrem wody
 9. zarządzanie kryzysowe
 10. prace projektowe, przygotowawcze przy budowie mostów,
 11. tworzenie modelu dna rzeki, jeziora, akwenu
 12. budowa i rozbudowa obiektów hydrotechnicznych (np. zapory, tama)
 13. okresowe badanie stopnia zamulenia dna kanałów, portów, nabrzeża
 14. weryfikacja jakości prac podwykonawców
 15. monitoring obiektów: jeziora, żwirownie, piaskownie
 16. ocena stanu technicznego podwodnego obiektu hydrograficznego i lokalizacja ewentualnego uszkodzenia

 

Najczęstszy zakres wdrożenia to :

 1. analiza potrzeb
 2. doradztwo technologiczne
 3. wdrożenie technologiczne u Klienta
 4. szkolenie
 5. wsparcie technologiczne i techniczne oraz opieka po sprzedaży

 

Przetestuj Bezpłatnie rozwiązanie już dziś i skorzystaj z aktualnej promocji: SKLEP ON-LINE APOGEO

Głębiej, dokładniej, szybciej.

Dwuczęstotliwościowa, cyfrowa echosonda Hi-Target HD-MAX stanowi centrum dowodzenia i zbierania zintegrowanych danych. HD-MAX doskonale nadaje się do zbierania danych o głębokości zbiorników wodnych, zaawansowanego postprocesingu i modelowania wyników.

W wyniku pomiaru otrzymujemy jednorodny plik XYZ/chmura/mapa batymetryczna oraz powierzchnia/objętość sendymentacyjna.

 

Dzięki możliwości podłączenia zewnętrznych urządzeń: odbiornik GPS RTK, który gwarantuje szybki i bezbłędny pomiar, nawigację a z kolei 2 anteny pozwalają na utrzymanie zdefiniowanego kursu. Sonar boczny umożliwia szybki skan dna. Podłączenie zewnętrznych urządzeń gwarantuje ponadto powrót do tego samego miejsca pomiaru w wyniku nagłego przerwania prac nawigacyjnych. Dodatkowo możliwość sprzężenia urządzenia z żyro-kompasem, zapewni Ci łatwiejsze utrzymanie obranego kursu (sztorm, burza, śryz, lód). 
Cyfrowa echosonda HD-MAX posiada podwójny przetwornik: niskiej (wyższy współczynnik penetracji, do 2000 m ) i wysokiej częstotliwości (szerszy kąt pomiaru, wysza rozdzielczość, zakres 300m). 

Wysoka dokładność echosondy HD-MAX została potwierdzona poprzez dopasowanie parametrów przetwornika i algorytmów w profesjonalnych komorach bezechowych. Dzieki wysokiej spójności danych możesz być pewny dokładności pomiarów w każdym zbiorniku wodnym.


Dzięki HD-MAX możesz prowadzić różnego rodzaju prace i scenariusze:

 1. Pomiar osadów np. do pogłebiania (dzięki dwuczęstotliwościowym pomiarom w jednym czasie możemy od razu w czasie pomiaru uzyskać dane nt. głębokości, powierzchni i kubaturze osadu)
 2. Batymetria w mętnej wodzie gdzie zawartości piasku jest nawet 35kg/m3 (dzięki zaletom długich fal przetwornika, sygnał o niskiej częstotliwości może przenikać przez gęsty piasek i dokładnie docierać do dna)
 3. Pomiar w głębokiej wodzie (szczególnie wody morskie do 2000 m)
 4. Szybkie pomiary - HD-MAX obsługuje pomiary wykonywane z dużą prędkością (częstotliwość pomiaru przetwornika 30Hz) . W warunkach, w których statek pomiarowy osiąga pełną prędkość 10,6 węzła i głębokość wody wynosi 10~40 m, echa odbierane przez HD-MAX są stabilne i nie ma ech wtórnych, ani ech fałszywych.

 

Inteligentne rozwiązania

HD-MAX jest wykorzystywany w obszarze żeglownym w pracach m.in. takich jak: projektowanie trasy żeglugi, przekrojów i nawigowania po nich, w pracach typu pogłębianie, palowanie, dopływanie do określonych miejsc, pomiar głębokości montażu boi. Urządzenie jest wyposażone w szereg funkcji ułatwiających sprawną obsługę, jak np. komunikaty głosowe i tekstowe, sygnalizujące alarm głębokościowy i prędkościowy, czy też inne anomalie pomiarowe. Na czytelnym 17-calowym wyświetlaczu o rozdzielczości 1280 × 1024 masz możliwość wyświetlania map w kilku trybach zmieniając jasność ekranu i kolory (tryb słoneczny, dzienny, pochmurno, zmierzch i nocny). Dzięki wspieraniu mapy ECDIS (Electronic Chart Display and Information System), HD-MAX jest nowoczesnym systemem przetwarzania informacji nawigacyjnych. Wykorzystanie map elektronicznych wspólnie z danymi o ruchu i pozycji jednostki, wspomaga oficera nawigacyjnego w sterowaniu i zarządzaniu trasą, tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa jednostki. System ten gwarantuje globalne pokrycie mapami i stały dostęp do danych aktualizacyjnych.

 

Oprogramowanie Hi-MAX v.2

Echosonda HD-MAX wraz z najnowszą wersją oprogramowania Hi-MAX ver. 2.0 tworzy kompletny zestaw do profesjonalnego gromadzenia danych i zarządzania pomiarami w środowisku wodnym.

Oprogramowanie HI-MAX integruje 3 główne typy (etapy) prac batymetrycznych:

 1. batymetria (przed pomiarem)
 2. nawigacja (w trakcie)
 3. postprocessing danych (po pomiarze)

Główne funkcje oprogramowania to: zarządzanie projektami, możliwość w pracy w obowiązujących w Polsce układach współrzędnych, projektowanie szlaku płynięcia statku (nawigacja), import plików CAD (kształt łodzi, projektowanie tras pomiarów, mapa inżynierska), pomiary morskie, próbkowanie głębokości wody, wprowadzenie korekcji pływów, wprowadzanie poziomu wody z wodowskazów, możliwość transformacji współrzędnych do innych lokalnych układów, nawigacja w trybie rzeczywistym (X,Y,Z, kurs, głebokość), ustawianie alartów wody płytkiej lub obiektów niebezpiecznych , kalibracja i dopasowanie parametrów przetwornika, liczne widoki echogramów, statys rozwiązań GNS (Fix, Float, DGPS, Auto), historia pomiarów i echogramów, post-processing danych, tworzenie map, obliczenia COGO.  Możesz wygodnie sprawdzić poprawność ustawień echosondy i integracji z GPS/sondami  poprzez wyświetlenie wyników testu na ekranie. Oprogramowanie wspiera import podkładów mapowych w formatach *dxf i *shp., obsługuje zapis obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych. Pomiary są zobrazowane w postaci wykresu izobatów, masz także możliwość renderowania wyników pomiaru w różnych paletach barw. Dodatkowo wyposażenie w moduł obliczeniowy COGO, pozwala na precyzyjne obliczanie np. azymutu, odległości, powierzchni, kubatury.

Moduł postprocessing pozwala na nałożenie echogramów i zdigitalizowany pomiar głębokości. Dzięki temu błędy spowodowanę przez ławicę ryb, trawę wodną i inne obiekty zostaną dokładnie poprawione. Dane te o wysokiej i niskiej częstotliwości można edytować, modyfikować a dzieki wbudowanym filtrom zapewić automatyzację postprocessingu tak istotnej przy dużej ilości danych.

 

W zestawie:

Jednostka centralna z ekranem, przetwornik z przewodem, klawiatura, okablowanie, oprogramowanie HI-MAX v.2.0, inne elementy do integracji z techologią Klienta, wdrożenie i szkolenie


Parametry techiczne echosondy HI-TARGET HD-MAX (dwuczęstotliwościowa)
Zakres pomiaru głębokości

0.15-300m dla 200kHz

0.8-2000m dla 24kHz

Dokładność batymetryczna
± 10mm + 0,1%h dla 200kHz
± 10cm + 0,1%h dla 24kHz
Standardy danych wyjściowych Standard NMEA 0183, DESO 25, ODOM, Knudsen, Bathy, Echotrac, Hi-Target
System operacyjny
Windows 7
Częstotliwość działania przetwornika
Wysoka: 200kHz
Niska: 24kHz
CPU PC
1.92 GHz, czterordzeniowy
Częśtotliwość próbkowania  30 Hz
Pamięć RAM
2 Gb
Pamięć wewnętrzna urządzenia na dane (ROM)
128 GB SSD + dane na Pendrive
Wyświetlacz LCD
17 cali, 1280*1024, do pracy w ostrym słońcu, odporny na uszkodznia
Porty zewnętrzne
3 x RS-232, 4 x USB, 1 x zasilający DC, 2 x TX port (dla przetwornika), VGA
Zasilanie
DC 10~30V / AC 220V
Zużycie energii
<80W
Zakres temperatury pracy
-20°C ~ +70°C
Wymiary 48 cm dł x 36 cm szer x 11cm wys
Waga 9,5kg
Oprogramowanie HI-MAX